+371 28792424
info@tervetestikluparks.lv

Apmaksas noteikumi

Piedzīvojuma parka “Tērvetes Tīklu Parks” PAKALPOJUMU IEGĀDES UN IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

PS TĒRVETE ADVENTURES (turpmāk tekstā PARKS), reģistrācijas Nr. 44103127725, juridiskā adrese Pils iela 1, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150, Latvija, piedāvā iegādāties izklaides pakalpojumus un preci: Tīklu parka apmeklējums ,Kompleksā biļete, Dāvanu karte (turpmāk tekstā PAKALPOJUMS) .Attiecīgos pakalpojumus ir iespējams iegādāties mājas lapā www.tervetestikluparks.lv, kā arī katrā Tīklu parka “Tērvetes Tīklu Parks” kasē «Tērvetes sils», Tērvetes pag., Tērvetes novads, LV-3730. Pakalpojumus iespējams iegādāties tikai noteiktā darba laikā. Darba laiku ir iespējams noskaidrot zvanot uz tālruni +371 27766466. Vispusīga un pilnīga informācija par tīklu parka Tērvetes Tīklu Parks pieejamajiem izklaides pakalpojumiem, vai pakalpojuma cenu pieejama mājas lapā www.tervetestikluparks.lv .

PAKALPOJUMA UN PRECES APMAKSAS IESPĒJAS

Elektroniski mājas lapā www.tarzans.lv ir iespējams iegādāties pakalpojumu vai preci, veicot apmaksu ar maksājumu kartēm VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, American Express, kā arī, izmantojot AS Swedbank Internetbanku Latvijā. Mājas lapā www.tervetestikluparks.lv visas cenas ir norādītas ieskaitot pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā.

ELEKTRONISKĀS DĀVANU KARTES PAKALPOJUMA IEGĀDE

Izvēloties attiecīgo pakalpojumu, preci mājas lapā www.tervetestikluparks.lv, atspoguļosies aktīvie lauki, kur iespējams ievadīt dāvanu kartes pircēja (Klienta) vai saņēmēja datus: vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi. Uz norādīto e-pasta adresi pēc pirkuma izdarīšanas tiks nosūtīta dāvanu karte un rēķins. Pircēja e-pasta adrese tiks izmantota tikai nopirktās pakalpojuma dāvanu kartes un rēķina nosūtīšanai pēc pirkuma. Pakalpojuma dāvanu karte tiek automātiski nosūtīta uz Klienta norādīto e-pasta adresi uzreiz pēc apmaksas saņemšanas. Ja Klients tehnisku vai neskaidru iemeslu dēļ nesaņem pakalpojuma dāvanu karti, Klientam ir jāinformē par to Piedzīvojuma parks “Tērvetes Tīklu Parks”, zvanot uz klientu atbalsta tālruni +371 27766466 vai sūtot e-pastu uz info@tervetestikluparks.lv. Visas dāvanu kartes ir derīgas 1 gadu kopš iegādes brīža. Pakalpojuma izmantošanas kārtību un sezonalitāti nosaka katra pakalpojuma sniedzējs.

IEGĀDĀTO DĀVANU KARŠU UN PAKALPOJUMU ATTEIKUMA TIESĪBAS

Klientam ir tiesības atteikties no iegādātā pakalpojuma 14 kalendāro dienu laikā, neminot iemeslu, ja iegādātais pakalpojums nav šo 14 dienu laikā tikts izmantots. Klientam ir pienākums informēt Piedzīvojuma parku “Tērvetes Tīklu Parks” par atteikumu, nosūtot elektronisku paziņojumu uz e-pasta adresi info@tervetestikluparks.lv, tajā norādot dāvanu kartes pircēja vārdu, uzvārdu, bankas konta numuru, no kura veikta apmaksa par pirkumu un pievienojot pielikumā iegādāto pakalpojuma dāvanu karti elektroniskā formātā. Atteikuma tiesību izmantošana beidzas pēc 14 dienām, skaitot no dienas, kad Klients ir ieguvis valdījumā www.tervetestikluparks.lv iegādāto dāvanu karti vai trešā persona, kuru Klients ir norādījis pirkuma iegādes procesā, ir ieguvusi šo dāvanu karti valdījumā jeb dāvanu karte vai apstiprinājums par pakalpojuma iegādi ir nosūtīts uz Klienta norādīto e-pasta adresi pēc apmaksas veikšanas. Ja paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu Klients nosūtīs pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, tiks uzskatīts, ka atteikuma tiesību termiņš ir ievērots. PARKS ir tiesīgs aizturēt Klienta samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad PARKS saņēmis no Klienta apliecinājumu par to, ka dāvanu karte ir nosūtīta atpakaļ PARKAM .

NAUDAS ATMAKSA

Naudu par iegādāto pakalpojumu Piedzīvojuma parks “Tērvetes Tīklu Parks” pārskaita uz Klienta paziņojumā norādīto bankas kontu 14 dienu laikā no atteikuma saņemšanas. Piedzīvojuma parks “Tērvetes Tīklu Parks” atgriež naudu tikai uz tādu bankas kontu, no kura nauda par pirkumu saņemta, vai kartes kontu, ar kuru veikts darījums.

PAKALPOJUMA MAIŅA

Iegādāto Piedzīvojuma parka “Tērvetes Tīklu Parks” pakalpojumu savstarpēja maiņa vai iegādāto pakalpojumu maiņa pret naudu no Piedzīvojuma parka “Tērvetes Tīklu Parks” puses netiek nodrošināta.

NOSACĪJUMI PAR KLIENTA DATU IZMANTOŠANU

Klienta sniegtie dati tiks izmantoti tikai, lai sazinātos ar Klientu par pakalpojumu pirkuma izpildi vai precizētu citu ar veikto pirkumu informāciju.

PAKALPOJUMA DĀVANU KARTES IZMANTOŠANAS NOSACĪJUMI

Pakalpojuma dāvanu kartes saņēmējam ir pienākums sazināties ar katra no pakalpojumiem tiešo sniedzēju, veicot rezervāciju pirms pakalpojuma izmantošanas. Tiešā pakalpojuma sniedzēja kontakti ir norādīti uz iegādātā pakalpojuma dāvanu kartes vai tos var uzzināt, zvanot uz klientu atbalsta tālruni +371 27766466. Klients apzinās un saprot, ka var būt atsevišķi pakalpojumi, kuru izmantošana ir iespējama tikai noteiktā sezonā vai to izmantošanu var iespaidot citi apstākļi. Par precīzu pakalpojuma norises laiku un ilgumu Klientam jāinteresējas pie attiecīgā Pakalpojuma sniedzēja. Pakalpojuma dāvanu karte un viens pakalpojums, izņemot Universālās dāvanu kartes, ir izmantojams tikai vienu reizi.

CITI NOSACĪJUMI

Klientam ir iespēja bez papildu samaksas pēc paša gribas nodot iegādāto vai saņemto pakalpojumu izmantošanai citai personai, arī gadījumos, kad uz dāvanu kartes ir norādīts kādas personas vārds, uzvārds.
Iegādājoties pakalpojumus mājas lapā www.tervetestikluparks.lv, Klients pilnībā piekrīt šiem noteikumiem.

Как добраться?

Мы находимся напротив большой автостоянки природного парка «Тервете» и рядом с новым терветским парком «Тарзан».


Waze линк навигации - Жми здесь!