+371 28792424
info@tervetestikluparks.lv

Noteikumi

Tīklu parka apmeklētājiem ir jāievēro tīklu parka iekšējās kārtības noteikumi, ar kuriem var iepazīties zemāk:

 • Bērniem jāatrodas pilngadīga vecāka vai aizbildņa uzraudzībā uz katriem 3 bērniem līdz 5 gadu vecumam obligāti jābūt vismaz vienam pilngadību sasniegušam pavadonim.
 • Tīklu parka teritorijā aizliegts apmeklēt apreibinošo vielu reibumā.
 • Tīklu parka teritorijā aizliegts ienest jebkādus asus vai degošus priekšmetus.
 • Svara ierobežojums parka apmeklējumam ir 130 kg.
 • Ārkārtas stāvokļa laikā Kopējais apmeklētāju skaits, kas var vienlaicīgi uzturēties tīklu parkā ir 25 apmeklētāji.
 • Aizliegts rāpties un šūpoties, atbalstīties, karāties, vai jebkādi citādi noslogot tīklu parka sienas.
 • Rekomendējams parkā atrasties ar zeķēm vai vilkt slēgtus apavus ar neslīdošu gumijas zoli.

Tīklu parka iekšējās kārtības noteikumi:

 • Katrai personai, kura apmeklē tīklu parku, ir obligāti jāaizpilda un jāparaksta tīklu parka apmeklējuma līgums.
 • Personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu, līgumu paraksta vecāks vai aizbildnis.
 • Personām, kuras nav sasniegušas 8 gadu vecumu, ir jāatrodas vecāka vai aizbildņa uzraudzībā un jābūt pieskatītam.
 • Bērns (-i), kurš nav sasniedzis 5 gadu vecumu, nedrīkst viens pats, bez vecāka vai aizbildņa, atrasties tīkla parka teritorijā un atrakcijās.
 • Tīkla parkā nedrīkst lēkāt grūtnieces, ka arī cilvēki ar veselības traucējumiem.
 • Tīklu parka apmeklētāji uzņemas pilnu atbildību par sava veselības stāvokļa un fiziskās sagatavotības atbilstību jebkura veida aktivitātēm, kādas tie veiks tīkla parka teritorijā.
 • Grūstīšanās, cīkstēšanās tīklu parkā, ja tā nav paredzēta attiecīgajā atrakcijā, ir aizliegta.
 • Apmeklētāji nedrīkst aiztikt, vai ļaunprātīgi bojāt tīklu parku konstrukciju vai jebkāda cita veida stiprinājumus.
 • Vienmēr lēkājiet un piezemējieties uz divām kājām. Nekad nepiezemējieties uz galvas.
 • Ja Jūs krītat, mēģiniet turēt rokas, kājas un galvu pēc iespējas tuvāk savam ķermenim.
 • Vienā tīkla laukumā vienlaicīgi drīkst atrasties tikai 10 personas.
 • Jebkura veida bīstama lēkāšana (salto vai citi triki) citu tīklu parka apmeklētāju tuvumā ir aizliegta.
 • Tīklu parkā nav atļauts atrasties ar jostas sprādzēm, apģērbu kniedēm, rotaslietām, atslēgu ķēdēm vai citiem asiem, kā arī degošiem priekšmetiem.
 • Tīklu parkā nav atļauts atrasties ar ēdieniem un dzērieniem.
 • Nekad nemēģiniet paveikt kādas aktivitātes vai trikus, kuri ir pāri Jūsu personīgajām spējām.
 • Tīklu parka instruktoram ir tiesības Jūs izraidīt no tīklu parka un nelaist atpakaļ, ja vairākkārtēji tiek pārkāpti drošības noteikumi, netiek ņemti vērā personāla aizrādījumi, kā arī citos gadījumos (ja tiek pakļauta briesmām Jūsu vai citu apmeklētāju drošība vai veselība).
 • Obligāta roku dezinfekcija pie ieejas tīklu parkā.
 • Ievērot 2m attālumu no pārējiem tīklu parka apmeklētājiem, ja jūs neesat no vienas mājsaimniecības.
 • Ja jums ir slikta pašsajūta, paaugstināta temperatūra vai iepriekšējo 2 nedēļu laikā esat tikušies ar COVID-19 slimniekiem – #PaliecMajas

Kā nokļūt?

Mēs atrodamies tieši pretim Tērvetes dabas parka lielajam stāvlaukumam un blakus jaunajam Tērvetes “Tarzāna” parkam.


Waze navigācijas links - Spied te!